חישוב שדה חשמלי - נתון צפיפות הספק
               
          uW/cm^2 V/m  
           
               
        חישוב צפיפות ההספק - נתון שדה חשמלי
               
          V/m uW/cm^2